VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

  • Số lượng: 30 lao động phổ thông
  • Thu nhập: trên 10.000.000 đồng
  • Quyền lợi: tham gia BHXH, BH tai nạn 24 , Hỗ trợ cơm
  • Mọi thông tin gửi về địa chỉ: Lô 4, đường số 1 – KCN Đức Hòa III, Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An
  • Điện thoại 0272.358 1268 hoặc 0336396039 (Mr Linh)
  • Email: linh.bui@laprint.com.vn