Máy cán màng

MÁY CÁN MÀNG CUỘN

  • Công suất trung bình/máy : 50 mét/phút
  • Công suất dự kiến/ngày : 36.000 mét/ngày

MÁY CÁN MÀNG BÁN TỰ ĐỘNG

  • Công suất trung bình/máy : 17 mét/phút
  • Công suất dự kiến/ngày : 24.480 mét/ngày