DÂY CHUYỀN SÓNG 1.8M

  • Khổ : 1800mm
  • Tốc độ : 100m/phút
  • Sóng : A,B,C,E,T,BA,BC,BE
  • Công suất dự kiến/ngày : 72.000 mét

DÂY CHUYỀN SÓNG 2.2M

  • Khổ : 2200mm
  • Tốc độ : 120m/phút
  • Sóng : A,B,C,E,T,BA,BC,BE
  • Công suất dự kiến/ngày : 86.400 mét