Máy bế phẳng tự động Asahi

 • Tổng khổ máy : 1660*1210mm
 • Tổng khổ giấy : 1600*1160mm
 • Công suất trung bình/máy : 4000 tấm/giờ
 • Công suất dự kiến/ngày : 144.000 tấm/ngày

Máy bế phẳng tự động Eterna

 • Tổng khổ máy : 1660*1180mm
 • Tổng khổ giấy : 1540*1100mm
 • Công suất trung bình/máy: 4000 tấm/giờ
 • Công suất dự kiến/ngày: 144.000 tấm/ngày

Máy bế phẳng tự động Lisheng

 • Tổng khổ máy : 1700*1200mm
 • Tổng khổ giấy : 1640*1140mm
 • Công suất trung bình/máy : 4000 tấm/giờ
 • Công suất dự kiến/ngày : 144.000 tấm/ngày

Máy bế phẳng bán tự động

 • Tổng khổ máy : 1280 x 920 mm
 • Tổng khổ giấy : 1280 x 900 mm
 • Công suất trung bình/máy : 500 tấm/giờ
 • Công suất dự kiến/ngày : 6.000 tấm/ngày

Máy bổ chạp

 • Công suất trung bình/máy : 5000 thùng/giờ
 • Công suất dự kiến/ngày : 60.000 thùng/ ngày