Thành phẩm

MÁY DÁN

  • Công suất trung bình/máy : 1.000 thùng/giờ
  • Công suất dự kiến/ngày  : 48.000 thùng/ngày

MÁY CỘT DÂY

  • Công suất trung bình/máy : 60 mét/phút
  • Công suất dự kiến/ngày :   50.000 mét

MÁY ĐÓNG GHIM

  • Công suất trung bình/máy: 1.500 thùng/giờ
  • Công suất dự kiến/ngày: 36.000 thùng/ngày

MÁY XẢ

  • Công suất trung bình/máy : 1.500 tấm/giờ
  • Công suất dự kiến/ngày : 72.000 tấm/ngày