Thiết bị hiện đại

MÁY TẠO SÓNG

 MÁY TẠO SÓNG 1.8M

 • Khổ : 1800mm
 • Tốc độ : 180m/phút
 • Sóng : A,B,C,E,T,BA,BC,BE
 • Công suất dự kiến/ngày : 260.000 tấm
Upload Image...

MÁY TẠO SÓNG 2.2M

 • Khổ : 2200mm
 • Tốc độ : 250m/phút
 • Sóng : A,B,C,E,T,BA,BC,BE
 • Công suất dự kiến/ngày : 300.000 tấm

MÁY IN

PRE PRINT

 • Màu: 7 màu
 • Công suất trung bình/máy : 120mét/phút
 • Công suất dự kiến/ngày: 115.000 thùng
 • Khổ tối đa : 1800mm
Upload Image...
Upload Image...

FLEXO

 • Màu : từ 3 đến 7 màu
 • Công suất trung bình/máy : 850 tấm/phút
 • Công suất dự kiến/ngày: 1.224.000 thùng
 • Khổ tối đa : 2600mm
Upload Image...

MÁY BẾ

BẾ BẰNG

Máy Asahi

 • Tổng khổ máy : 1660*1210mm
 • Tổng khổ giấy : 1600*1160mm
 • Công suất trung bình/máy 
 • Công suất dự kiến/ngày

Máy Eterna

 • Tổng khổ máy : 1660*1180mm
 • Tổng khổ giấy : 1540*1100mm
 • Công suất trung bình/máy :300 tấm/phút
 • Công suất dự kiến/ngày : 450.000 thùng/ngày
Upload Image...
Upload Image...

Máy Lisheng

 • Tổng khổ máy : 1700*1200mm
 • Tổng khổ giấy : 1640*1140mm
 • Công suất trung bình/máy : 300 tấm/phút
 • Công suất dự kiến/ngày : 450.000 thùng/ngày

Máy bế tay

 • Tổng khổ máy : 1280 x 920 mm
 • Tổng khổ giấy : 1280
 • Công suất trung bình/máy : 200 tấm/phút
 • Công suất dự kiến/ngày : 300.000 thùng /ngày
Upload Image...
Upload Image...

BẾ TRÒN

MÁY BẾ 360

 • Tổng khổ máy : 2400 x 1100 mm
 • Tổng khổ giấy : 2600*2400
 • Công suất trung bình/máy : 850 tấm/phút
 • Công suất dự kiến/ngày : 1.224.000 thùng

MÁY BẾ 270

 • Kích thước lô bế : 1900*850 mm
 • Tổng khổ giấy : 2600*2200
 • Công suất trung bình/máy : 850 tấm/phút
 • Công suất dự kiến/ngày : 1.224.000 thùng
Upload Image...

thành phẩm

MÁY DÁN

 • Công suất trung bình/máy : 8.000 thùng/giờ
 • Công suất dự kiến/ngày  : 192.000 thùng/ngày
Upload Image...
Upload Image...

MÁY ĐÓNG GHIM

 • Công suất trung bình/máy: 3.000 thùng/giờ
 • Công suất dự kiến/ngày: 72.000 thùng/ngày

MÁY QUẤN DÂY PE

 • Công suất trung bình/máy : 60 mét/phút
 • Công suất dự kiến/ngày : 50.000
Upload Image...